Hem

VårHälsa i Kristianstad

Friskvård och stresshantering - med naturen som grund och inspiration.

Ta kontakt här!

Bästa träningskombon

VårHälsas utomhusträning kör på varje måndag kl.17.30-18.30 på Näsby Gård.

Här får du fysisk aktivitet (kondition, styrka, rörlighet och balans) med fokus på variation och inspiration - och så är vi alltid utomhus.

Alla deltar utifrån sina förutsättningar.

Varmt välkomna!

Utloppet, som arrangerades av Vårhälsa i samarbete med Nordöstra Skånes Diabetesförening, genomfördes den 5 maj med start och mål på Näsby Gård. Vädret var strålande, naturen hänförande och pulsen hög. Totalt sprang eller gick drygt 150 personer rundan på 6 km och det inbringade lite drygt 9.000 kr till Diabetesfonden! :)

Om VårHälsa

VårHälsa arbetar med friskvård och stresshantering. Fokus ligger på helhet och friskfaktorer.

Hälsa inkluderar många delar - fysiska, psykiska och sociala. Alla spelar roll och är lika viktiga för vår upplevda hälsa.

Vi har ett ansvar för vår egen hälsa och att göra vad vi kan för att må så bra som möjligt och minska riskerna för fysisk och psykisk ohälsa.

Frisk människa

VårHälsa erbjuder en rad aktiviteter inriktade mot privatpersoner, enskilt eller i grupp.

Kom ihåg att det går att använda ev. friskvårdsbidrag!

Frisk arbetsplats

VårHälsa erbjuder aktiviteter och program som omfattar såväl stresshantering som friskvård anpassade för individer, grupper, eller företag.

Frisk vård

VårHälsa kompletterar andra aktörer inom friskvård/företagshälsovård med bitar som t.ex. utomhusaktviteter, flexibla upplägg.

VårHälsa i Kristianstad, Besöksadress: Lingenäsvägen 21 Kristianstad, Postadress: Brunnsvägen 24, 291 43 Kristianstad

boel.axelsson@varhalsa.com, 0733 - 92 52 21

Org.nr: SE640526198001

Bankgiro: 229-6101, Swish: 1230540088