Hem

VårHälsa i Kristianstad


Friskvård och stresshantering - med naturen som grund och inspiration.


Ta kontakt här!


Om VårHälsa

VårHälsa arbetar med friskvård och  stresshantering. Fokus ligger på helhet och friskfaktorer.

Hälsa inkluderar många delar - fysiska, psykiska och sociala. Alla spelar roll och är lika viktiga för vår upplevda hälsa.

Vi har ett ansvar för vår egen hälsa och att göra vad vi kan för att må så bra som möjligt och minska riskerna för fysisk och psykisk ohälsa.

Frisk människa

VårHälsa erbjuder en rad aktiviteter inriktade mot privatpersoner, enskilt eller i grupp.

Kom ihåg att det går att använda ev. friskvårdsbidrag!

Tisdag 12/2 och torsdag 14/2 är det Öppet Hus på Näsby Gård kl.10-19.

Kom och kolla in konferenslokal, kontorstrum sam festlokal.

Fika!

Frisk arbetsplats

VårHälsa erbjuder aktiviteter och program som omfattar såväl stresshantering som friskvård anpassade för individer, grupper, eller företag.

Frisk vård


VårHälsa kompletterar andra aktörer inom friskvård/företagshälsovård med bitar som t.ex. utomhusaktviteter, flexibla upplägg.

VårHälsa i Kristianstad, Besöksadress: Lingenäsvägen 21 Kristianstad, Postadress: Brunnsvägen 24, 291 43 Kristianstad

boel.axelsson@varhalsa.com, 0733 - 92 52 21

Org.nr: SE640526198001

Bankgiro: 229-6101, Swish: 1230540088